Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

Μηνύματα από τη Σερβική Ορθοδοξία εις την Ελληνική Ορθοδοξία. (Άγιος Νικόλαος Αχρίδος 1956)   Προσβάλαμε τον Παντοδύναμο Θεό, και τιμωρηθήκαμε, για να εξαγνισθούμε.

Εμολύναμε τις ψυχές μας με κάθε είδους αμαρτία και ξεπλυθήκαμε με αίμα και με δάκρυα.

Ποδοπατήσαμε κάθε τι που ήταν ιερό για τους προγόνους μας και γι’ αυτό στη συνέχεια ποδοπατηθήκαμε εμείς οι ίδιοι.

Δημιουργήσαμε σχολεία χωρίς πίστη στον Θεόν.

(Δημιουργήσαμε μαθητάς βλασφήμους και στρατόπεδα βλασφήμων στρατιωτών, δια να υπερασπισθούν την πατρίδα μόνοι τους χωρίς ΕΚΕΙΝΟΝ που δίδαξε και είπε.

«χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (Ιωάν. 15….)

Δημιουργήσαμε πολιτική χωρίς τιμιότητα, στρατό χωρίς πατριωτισμό, κυβερνήτες χωρίς την ευλογίαν του Θεού. Έτσι διελύθη η μόρφωσις και επήλθε η καταστροφή των σχολείων, ο αφανισμός της Ελληνικής και μόνης ακριβολόγου γλώσσης, η διάλυσις του κράτους.

Τι όμως πρέπει να πράξωμε τώρα; Όλα εκτός από αυτά που πράτταμε πριν δια να μη καταστραφή ό,τι απέμεινεν όρθιο.

Να μη σφάλλωμε πάλι, διά να μην υποφέρουμε.

Να παύσωμε να προσβάλουμε συνεχώς τα ιερά και τα Όσια της πίστεως και της πατρίδος, διά να μην αφανισθούμε παντελώς.

Να μη μολύνωμε τας ψυχάς μας με ανομίας, διά να μην τας καθαρίσωμε και να τας εξαγνίσωμε με το αίμα και τα δάκρυά μας.

Να μη καταπατούμε τα ιερά των προγόνων μας διά να μη καταπατηθούμεν οι ίδιοι.

Ας κτίσωμε σχολεία με πίστη, ας αποκτήσωμε πολιτική με τιμιότητα, στρατό με πατριωτισμό, κράτος το οποίον να έχη την ευλογία του Θεού.

Βοήθησε Θεέ μου, όλους τους λαούς του κόσμου και την Ελλάδα Σου, ιδιαιτέρως. Βοήθησε Κύριε να μετανοήση ο Ελληνικός λαός, να διορθωθή, να εξαγνισθή από την αμαρτία.

Δώσε Κύριε, ο Ελληνικός λαός Σου να δοξάζη Εσένα τον Δημιουργό και Πατέρα, τον Οποίον δοξάζουν όλα τα Ουράνια Αγγελικά τάγματα και όλοι οι Άγιοι και Δίκαιοι.


http://fdathanasiou.wordpress.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.