Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011

Ό διάβολος έρχεται με τους λογισμούς και σας τράβα από τό μανίκι...........


Κάτι άλλο, πού θά ήθελα νά πω, διότι έχει μεγάλη σημασία καί νομίζω ότι απασχολεί όλους τους αν­θρώπους καί, ειδικότερα, όλους τους χριστιανούς, είναι τό θέμα της αντιμετωπίσεως των πονηρών λογισμών. "Ολοι γνωρίζουμε τον πόλεμο των λογισμών, τον όποιο μας κάμνει ό διάβολος. Προσωπικά γνωρίζω καί από τήν εμπειρία μου ως πνευματικού πατρός, πού με αξίωσε ό Θεός νά γίνω, πόσοι πολλοί άνθρωποι μπερ­δεύονται σ' αυτό τό σημείο και βασανίζονται πραγματικά. Όταν, λοιπόν, κάποια φορά ρωτήσαμε για τό πρό­βλημα αυτό τό Γέροντα Πορφύριο, μάς είπε: «Έσεϊς προχωράτε στο δρόμο σας. Ό διάβολος έρχεται μέ τους λογισμούς και σάς τραβά άπό τό μανίκι, γιά νά σας αποπροσανατολίσει. Έσεϊς νά μή γυρίζετε νά πιάνετε κουβέντα μαζί του ή ν' αντιδικείτε μαζί του. Έσεΐς νά προχωράτε στο δρόμο σας. Αυτός θά σάς τραβά άπό τό μανίκι, άλλα έσεϊς νά προχωράτε στο δρόμο σας και κάπου θά βαρεθεί και θά σάς αφήσει». [Ί 80π.]

Βγάλ' το άπό τή σκέψη σου τό θέμα αυτό

φίλος, μοϋ τηλεφώνησε, γιά νά μέ ειδοποιήσει ότι ό Γέροντας θέλει νά επικοινωνήσει μαζί μου, διότι «εΐδε στή σκέψη μου» κάτι πού τον ανησύχησε. Τον επισκέφθηκα επειγόντως και μοϋ είπε: «Χθες είδα τή σκέψη σου νά απασχολείται πολύ μ' εκείνο τό θέμα, πού είπαμε νά μήν τό σκέπτεσαι πλέον, διότι σοΰ προκα­λεί πνευματική ζημία. Γι* αυτό ανησύχησα και είπα τοϋ φίλου σου νά σε ειδοποιήσει, γιά νά σού πώ νά τό προσέξεις. Βγάλ' το, μωρέ, άπό τή σκέψη σου τό θέμα αυτό, μήν ταλαιπωρείσαι άσκοπα».

Έμεινα έκπληκτος γιά πολλοστή φορά. Πράγματι έτσι ήταν ή αλήθεια, όπως μού τήν είπε. Κατάλαβα τό λάθος μου και τον ευχαρίστησα. Μοϋ έδωσε συμπλη­ρωματικές οδηγίες, πώς νά πολεμώ τους πειρασμούς μέ μεγαλύτερη επιτυχία. Ήταν φανερό, ότι ό Γέροντας λειτουργούσε σαν ύπερτηλεόραση, πού έπιανε όχι μόνο τις φυσικές, αλλά και τις πνευματικές εικόνες. [Γ 114π.]

ΠΗΓΗ

1 σχόλιο:

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.