Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011

Απουσιάζει ό πνευματικός μου..............του Γέροντα Πορφυρίου


Απουσιάζει ό πνευματικός μου καί θά ήθελα τήν ευλογία σας, Γέροντα, γιά νά κοινωνήσω αύριο.

- Μισείς κανένα;

Όχι, Γέροντα.

Καλά. Να πάς να κοινωνήσεις.


"Οταν είσαι μακριά

Οταν βρισκόμουν σε μακρινές αποστάσεις λόγω μεταθέσεων μου, ό Παππούλης, παράλληλα μ' αυτόν σαν πνευματικό, μοϋ είχε δώσει τήν ευλογία, για εξομολόγηση των διαφόρων μου αμαρτημάτων μόνο, νά έχω και τους μακαριστούς Γέροντες π. Ελευθέριο Καψωμενο στα Χανιά Κρήτης, τό «μεγάλο αυτό άγιο και υψηλά Ιστάμενο ενώπιον τοϋ Θεού», όπως πολλές φορές μοϋ έλεγε, και τόν άγιο Γέροντα πρωτοπρεσβύτε­ρο Ιωάννη Ταμπάκη, θαυμαστό λειτουργό τοϋ Υψίστου, πού υπηρέτησε τήν Εκκλησία αδιάκοπα και θυσιαστικά μέχρι τά βαθιά του γεράματα (96 ετών), μέχρι τήν ήμε­ρα της κοιμήσεως του. «Πολύ σεβάσμιος Γέροντας αυτός ό ιερεύς. Σ' αυτόν νά πηγαίνεις, παιδί μου, νά εξομολογείσαι τώρα τά αμαρτήματα σου», μού είπε, όταν σταμάτησε και δεν μπορούσε νά μας εξομολογεί, λόγω υγείας.

Μερικοί πνευματικοί μπορεί νά σε μπερδέψουν


Οταν είσαι μακριά από τήν Αθήνα, λέει σέ έναν αδελφό, και δέν μπορείς νά έρχεσαι τόσο τακτικά έδώ, νά ψάχνεις έκεϊ νά βρίσκεις έναν πολύ καλό πνευ­ματικό γιά νά εξομολογείσαι τις αμαρτίες σου. Καί ό,τι άλλο σέ απασχολεί σχετικά μέ νοερή προσευχή ή λογισμούς νά μήν τους τά αναφέρεις, γιατί μερικοί δέν τά γνωρίζουν όλα καί μπορεί νά σέ μπερδέψουν. Νά έρχεσαι έδώ νά μοϋ λές τά άλλα».


Πρόσεχε τι λες στους πνευματικούς

Πρόσεχε τι λές στους πνευματικούς πού εξομολο­γείσαι. Γιατί δεν τά ξέρουν όλα. Πρέπει νά είναι οί πνευματικοί πολύ σοφοί, διακριτικοί, και έμπειροι. Νά έχουν πνεύμα Θεού, γιά νά μπορούν νά σου λύνουν τά διάφορα προβλήματα σου».

Έδώ θά πρέπει νά διευκρινισθεί, ότι δεν εννοούσε γιά τά άπλα καί καθημερινά αμαρτήματα πού κάνουμε όλοι μας, αλλά γιά τις βαθύτερες έννοιες, όπως νοεράς προσευχής, προσβολών πονηρού κ.ά.

Δεν ξέρω...

χρειάσθηκε μερικές φορές νά τόν ρωτήσω γιά ιερείς - πνευματικούς, διότι φιλικά πρόσωπα μού ζήτησαν νά τους πώ τή γνώμη μου, προκειμένου νά εξομολο­γούνται σ' αυτούς. Ό Γέροντας πολλές φορές εκφραζό­ταν θετικά, λίγες φορές μοΰ απήντησε: «Δέν ξέρω». Ό Γέροντας σεβόταν τήν προσωπικότητα όλων καί εκφραζόταν με πολλή διάκριση, ιδιαίτερα όταν επρό­κειτο γιά επισκόπους, ιερείς καί μάλιστα πνευματι­κούς.


Υπάρχουν πνευματικοί οδηγοί πού διαπνέονται από παπικό πνεύμα

Συζητοϋσα μαζί του ένα σχετικό θέμα. Επρόκειτο γιά κάποιον «αυστηρό» πνευματικό, πού αρνήθηκε νά ικανοποιήσει τήν επιθυμία πνευματικού του παιδιού, νά επισκεφθεί τόν π. Πορφύριο, γιά νά τοϋ μιλήσει γιά σοβαρό προσωπικό του πρόβλημα. Το περιστατικό μού είχε προξενήσει αλγεινή εντύπωση καί τού τήν εξέφρα­σα. Ό Γέροντας κούνησε λυπημένος τό κεφάλι του καί ψιθύρισε: «Τι νά πεις; Είναι βλέπεις καί πνευματικός».

Πάντα ό Γέροντας ήταν πολύ προσεκτικός και επιει­κής στις κρίσεις του για άλλους, ιδίως όταν επρόκειτο για ιερείς, πού έκαναν λάθη. Άντΐ χαρακτηρισμού, προ­τίμησε νά μοϋ μιλήσει παραβολικά: «Ξέρεις, όταν ό παπικός μισιονάριος πάρει εντολή γιά κάποια αποστολή, ανεβαίνει στό αεροπλάνο στή Ρώμη και όταν φθάσει στο αεροδρόμιο αφρικανικού κράτους, έκεϊ ανοίγει έναν κλειστό φάκελο και διαβάζει ποιο θά είναι το έργο του, πού είναι υποχρεωμένος νά τό εκτελέσει, έστω κι αν δεν συμφωνεί. Μέ εμάς τους ορθοδόξους δέ γίνεται έτσι».


Κατάλαβα τι περίπου ήθελε νά μου πεϊ. "Αλλωστε, δεν ήταν ή πρώτη φορά πού διαπίστωνα ότι υπάρχουν μέσα στον ορθόδοξο χώρο καί πνευματικοί οδηγοί, ευτυχώς λίγοι, πού διαπνέονται ουσιαστικά άπό παπικό πνεύμα* πού απαιτούν τήν εκτέλεση των εντολών τους, αδιαφορώντας γιά τίς εσωτερικές αντιστάσεις τών πνευματικών παιδιών τους. Καλλιεργούν μιά ολοκληρω­τική νοοτροπία. Επειδή φοβούνται τήν ελευθερία, επι­βάλλουν τήν πειθαρχία και αγνοούν, ότι ή ορθόδοξη υπακοή εΐναι καρπός ελευθερίας.

1 σχόλιο:

  1. Το Κείμενο με Έκανε και Αναθεώρησα Κάποια Πράγματα σε Σχέση με αυτό το Θέμα του Πνευματικού και του Εξομολογούμενου. Είδα το Μυστήριο της Εξομολόγήσεως από μία άλλά Οπτική μεριά! Αυτό είναι Καλό έτσι Θέλω να Πιστεύω!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.