Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2012

Πνευματικοί Διάλογοι με τον Ρουμάνο ησυχαστή π. Ηλίε Κλεόπα. Ένατη συνομιλία (ερωτ. 259 -263)

259.    Ένας από τους μαθητές του τον ρώτησε κάποια ήμερα: Πανοσιώτατε πάτερ, με νικά το πάθος της οργής καί σκανδαλίζω τους αδελφούς. Τι να κάνω για να είμαι πράος;

Ό άγιος Έφραίμ ό Σύρος λέγει: «Προκειμένου για τον άπιστο, όταν θέλεις να έλθει στην πίστη, με μεγάλη πραότητα να του μιλάς, διότι ό τρόπος της επιστροφής καί βοηθείας μιας ψυχής είναι μόνο ή πραότης».
Ενώ ό άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος λέγει: «Ή πραότης κυμαίνεται μεταξύ οργής καί αναισθησίας». Συνεχώς λοιπόν, για να αποκτήσουμε το δώρο της πραότητας να προσευχώμεθα με υπομονή καί επιμονή στον Κύριο, να διαβάζουμε τίς διδασκαλίες των Αγίων Πατέρων κι να βαδίζουμε πάντοτε την μέση καί βασιλική οδό.
Επίσης ό άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος λέγει στους ιαμβικούς του λόγους: «Ό νους εξαπατάται καί ή αλήθεια χάνεται από την υπερβολική αγάπη καί το μίσος». Ό Πνευματικός ιδιαίτερα πρέπει να έχει μέτρο στην πραότητα του καί την αλήθεια, ή οποία να κυμαίνεται μεταξύ αγάπης καί οργής, δηλ. μεταξύ συγχωρήσεως καί επιτιμίου. Αυτός πρέπει να συνδυάζει στην εξομολόγηση την αγάπη με την δικαιοσύνη, ενώ το μίσος και την οργή να τα αντιμετωπίζει με υπομονή καί πραότητα.

260.    Πώς μπορεί ό άνθρωπος να έχει περισσότερη πνευματική ησυχία στην πρόσκαιρη αύτη ζωή του; Ρώτησαν μερικοί μοναχοί , τον πατέρα Κλεόπα.

Με την απομάκρυνση από τίς πολλές γήινες φροντίδες. Αυτό το πράγμα μας το είπε ό θείος πατήρ Ισαάκ ό Σύρος, ό όποιος λέγει: «Ό πολυμέριμνος άνθρωπος δεν μπορεί να ζήση στην πραότητα καί την ησυχία». Καί άλλου λέγει: «Χωρίς την απροσπάθεια, μη ζητάς φως στην ψυχή σου». Καί πάλι: «Ό νους του ασχολουμένου με τίς γήινες φροντίδες δεν θα λυτρωθεί από την λησμονιά καί δεν θα ανοιχθεί σ' αυτόν ή θύρα της σοφίας». Να αποφεύγουμε τίς απατηλές φροντίδες αυτού του αιώνος για να αποκτήσουμε την ειρήνη της καρδιάς καί την αγία προσευχή, ή οποία είναι ή μητέρα όλων των αρετών.

261. Σε τι συνίσταται η καθαρότητα , του ανθρώπου και σε ποσά ήδη διαιρείται;

Ή καθαρότης του ανθρώπου είναι τριπλή καί συγκεκριμένα: Καθαρότης του σώματος, δηλ. αποφυγή καί προφύλαξη άπ' όλες τίς σωματικές ηδονές καθαρότης της ψυχής, δηλ. απελευθέρωσης από κάθε εσωτερικό δεσμό με τα πάθη, τα όποια εμφωλεύουν στον νου καί την καρδιά καί τρίτον καθαρότης του νου, στην οποία φθάνουν μόνο οι τέλειοι καί με αυτήν αξιώνονται της αποκαλύψεως θείων μυστηρίων. (Άγιος Ισαάκ ό Σύρος).

262 Πως γίνεται φανερή η αληθινή αγάπη προς το πλησίον;

Ή αληθινή αγάπη γίνεται γνωστή όχι μόνο με την ελεημοσύνη, αλλά περισσότερο με την προσφορά του θείου λόγου καί την σωματική διακονία υπέρ των ασθενών καί των εχόντων ανάγκη.

263. Πως μπορούμε να λυτρωθούμε από τις συκοφαντίες και τις κατακρίσεις των άλλων;

Άπ' αυτό το φοβερό πάθος δεν μπορούμε να λυτρωθούμε μ' άλλο τρόπο παρά μόνο με την ιερά προσευχή. Διότι Άκουσε Τι λέγει ό θείος Πατήρ Μάξιμος ό Ομολογητής: «Να προσεύχεσαι όσο μπορείς περισσότερο με την καρδιά σου γι' αυτούς πού σε δυσφημούν, καί ό Θεός γρήγορα θα φανέρωση την αλήθεια σ' αυτούς πού σκανδαλίζονται». Το ίδιο λέγει καί ό άγιος Ισαάκ ό Σύρος: «Το άδικο στόμα με την προσευχή σφραγίζεται». Να προσευχώμεθα περισσότερο για να λυτρωθούμε από τίς κακολογίες, τίς τιμωρίες καί την οργή του Θεού.

Εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη 1980

http://anavaseis.blogspot.gr/


Τό κείμενο προέρχεται ἀπό τά ἀρχεῖα τοῦ πατρός Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου, τόν ὁποῖον καί εὐχαριστοῦμε θερμά γιά τήν παραχώρηση τῶν ἀρχείων, ὅπως ἐπίσης εὐχαριστοῦμε καί τόν γέροντα τῆς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου πατέρα Γεώργιο Καψάνη γιά τήν εὐλογία καί τήν ἄδεια δημοσίευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.