Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

η σχέση με το Θεό...!!
Η πίστη στην Πρόνοια του Θεού κάθε άλλο παρά απαλλάσσει τον άνθρωπο από δυσκολίες...
Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει ...

Οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό με πρώτη την Παναγία Μητέρα Του «κατέστρεψαν» τις ζωές τους , αν η πορεία τους σε αυτή τη ζωή κριθεί με κοσμικά κριτήρια....

Ο Πρόδρομος Ιωάννης κυνηγήθηκε, από βρέφος ήδη, και πέρασε μια ζωή στερήσεων και δυσκολιών μέχρι που έφτασε στην φυλάκιση και την θανατική καταδίκη...

Στην ακολουθία της μοναχικής κουράς ο υποψήφιος προειδοποιείται χωρίς περιστροφές πως αυτό που επιθυμεί να κάνει , τον εκθέτει σε θανάσιμους σωματικούς κινδύνους :
«Ει ουν αληθώς ακολουθείν τω Χριστώ ηρετήσω, και ει αψευδώς κληθήναι μαθητής αυτού επιποθείς, ετοιμάσθητι από του παρόντος, μή προς άνεσιν, μή προς αμεριμνίαν, μή προς τρυφάς, μή προς άλλο τι των επί της γης τερπνών τε και απολαυστικών, αλλά προς αγώνας πνευματικούς, προς εγκράτειαν σαρκός, προς κάθαρσιν ψυχής, προς πτωχείαν ευτελή, προς πένθος αγαθόν, προς πάντα τα λυπηρά και επίπονα της χαροποιού κατά Θεόν ζωής· και γαρ πεινάσαι έχεις, και διψήσαι, και γυμνητεύσαι, υβρισθήναί τε και χλευασθήναι, ονειδισθήναί τε και διωχθήναι, και πολλοίς περιαχθήναι λυπηροίς, οις η κατά Θεόν ζωή χαρακτηρίζεται· και όταν ταύτα πάντα πάθης, χαίρε, φησίν, ότι πολύς ο μισθός σου εν τοίς ουρανοίς υπάρχει.»

Παλιός γέροντας του Αθωνα έλεγε πως ο Θεός τυφλώνει τους υποψηφίους μοναχούς , γιατί αν αντιλαμβάνονταν τις δυσκολίες του δρόμου που επέλεξαν θα το έβαζαν στα πόδια ....
Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε ίσως να λεχθεί και για όσους λαϊκούς επιλέγουν την συνεπή τήρηση των εντολών του Θεού στη ζωή τους και την εμπιστοσύνη στην πρόνοια τού Θεού....

http://misha.pblogs.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.