Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2013

Ευχή αυτοελέγχου και εξομολογήσεως





Ως ο αναιδής ελεηθήναι ζητώ, Κύριε. Σύ τα αγαθά παρέχεις, Σωτήρ, εγώ τα πονηρά αντιδίδωμι, μακροθύμησον επ’ εμοί τω σκολιώ, ου περί ρημάτων αργών συγγνώμην αξιώ, αλλά και περί πράξεων ανοσίων άφεσιν αιτώ παρά της σης αγαθότητος. 

Ελευθέρωσόν με, Κύριε, από παντός έργου πονηρού, πριν καταλάβη με το τέλος, όπως εύρω χάριν ενώπιόν σου εν ώρα θανάτου, εν γάρ τω άδη τις εξομολογήσεταί σοι. Σώσον μου την ψυχήν, Κύριε, εκ φόβου του μέλλοντος, και τον σπιλωθέντα μου χιτώνα λεύκανον διά τους σους οικτιρμούς και την σην αγαθότητα, όπως καγώ ο ανάξιος, λαμπροφορών, καταξιωθώ της βασιλείας των ουρανών, και εν τη ανεικάστω χαρά γενόμενος είπω: δόξα τω ρυσαμένω ψυχήν τεθλιμμένην εκ στόματος λέοντος και θεμένω εν παραδείσω τρυφής, ότι Σοί, τω Παναγίω Θεώ, πρέπει δόξα εις πάντας τους αιώνας. 

Αμήν.

΄Οσιος Εφραίμ ο Σύρος 

 http://athos.forumup.gr/about782-athos.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.





Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

















(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.