Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

'Αγαπάτε τους εχθρούς υμών.......'Ιερομόναχου Γρηγορίου Αγιορείτου


'Αγαπάτε τους εχθρούς υμών, ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τοις μισοϋσιν υμάς και προσεύχεσθε ύπέρ τών επηρεαζόντων... και διωκόντων υμάς, όπως γένησθε υίοί του Πατρός υμών του εν ουρανοίς.....

(Ίησοΰς Χριστός)


Πρόλογος

"Αφες ήμίν τα όφειλήματα ημών, ως και ήμείς άφίεμεν τοις όφειλέταις ημών.

Συμβαίνει συχνά στη ζωή μας νά βλέπουμε την αμαρτία με δύο εντελώς διαφορετικούς φακούς. Πριν την διαπράξουμε την βλέπουμε με τον φακό της αναισθησίας, έτσι ώστε νά θεωρούμε την αμαρτία κάτι το τελείως φυσιολογικό. Μετά την διάπραξη της όμως την ίδια αμαρτία την βλέπουμε με τον φακό της απελπισίας, ό οποίος την μεγεθύνει και μάς οδηγεί στην βεβαιότητα ότι δεν εΐναι δυνατόν νά λάβουμε συγχώρηση από τον Θεό. "Ετσι απελπιζόμαστε γιά την ίδια την σωτηρία μας.

Ό Χριστός όμως μάς αποκάλυψε έναν σίγουρο τρόπο με τον οποίο μπορούμε νά λάβουμε την συγχώρηση τών αμαρτιών μας, όσο μεγάλες κι αν εΐναι αυτές: Να συγχωρέσουμε την καρδιά μας και να αγαπήσουμε όσους με οποιονδήποτε τρόπο μάς αδίκησαν.


Ή αγάπη εΐναι ή κορυφή των αρετών. Αυτή έφερε τον Θεό στή γη και αυτή τον ανέβασε πάνω στον Σταυρό. Ό ίδιος ό Χριστός μάς εΐπε: 'Αγαπάτε τους εχθρούς υμών, ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς καϊ προσεύχεσθε υπερ τών επηρεαζόντων υμάς και διωκόντων υμάς, όπως γένησθε υίοί του Πατρός υμών του εν ουρανοίς, ότι τον ήλιον αύτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δίκαιου και άδικου...

Γίνεσθε οΰν οίκτίρμονες, καθώς καϊ ό Πατήρ υμών οίκτίρμων εστί.

Ή αγάπη μας λοιπόν εΐναι πραγματική, μόνον όταν μιμήται τήν αγάπη τοΰ Θεοΰ και προσφέρεται προς όλους, χωρίς διακρίσεις. Δεν εΐναι δυνατόν να λέμε ότι έχουμε αγάπη, και να μήν αγαπούμε όλους, δηλαδή και εκείνους που μάς αδίκησαν ή μάς επιβουλεύονται, τους εχθρούς μας. Έκει ακριβώς κρινόμαστε αν έχουμε αληθινή αγάπη.......

συνεχίζεται....


απόσπασμα απο το Βιβλίο του 'Ιερομόναχου Γρηγορίου Αγιορείτου "'Αγαπάτε τους εχθρούς υμών"


Εκδοτική Παραγωγή: Εκδόσεις Δόμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.