Σάββατο 12 Ιουνίου 2010

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟ ΛΙΒΑΝΟ-THE LEBANESE GREEK ORTHODOX -الروم الارثوذكس اللبنانيه

Οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί στο Λίβανο αποτελούν μόνο το 5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Ο όρος Έλληνες Ορθόδοξοι πρέπει να είναι σαφής: προσδιορίζει όχι Έλληνες αλλά Λιβάνιους στην υπηκοότητα, και Άραβες στην εθνότητα, που όμως ανήκουν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και είναι κάτω από το Ελληνικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Αντιοχείας που τώρα εδρεύει στην Δαμασκό.Για μια μικροσκοπική θρησκευτική μειονότητα, οι Λιβάνιοι Έλληνες Ορθόδοξοι, καυχιόνται να έχουν το μόνο Ελληνικό Ορθόδοξο πανεπιστήμιο στον κόσμο, που ούτε η Ελλάδα με 98% Ορθόδοξο πληθυσμό δεν έχει. Παραλλήλως λειτουργεί η Μπελεμέντειος Ορθόδοξος Θεολογική Σχολή, της οποίας οι σπουδαστές προέρχονται από τον Λίβανο, την Συρία και άλλες Αραβόφωνες χώρες. Η εκμάθηση της Αρχαίας και Νέας Ελληνικής είναι υποχρεωτική, πολλοί δε καθηγητές είναι από την Ελλάδα. Επιπλέον κατανέμουν πάνω από 300 εκκλησίες και μοναστήρια, σε 6 επισκοπικές περιφέρειες.

Ζουν κυρίως στην περιοχή της Κούρας στο βόρειο Λίβανο, όπου διαμορφώνουν μια σχετικά σημαντική κοινότητα, αλλά βρίσκουμε Ελληνο-Ορθόδοξους στις πόλεις και τα αστικά κέντρα. Στη Βηρυτό, την πρωτεύουσα, καταλαμβάνουν μια πολύ σημαντική θέση. Αντιπροσωπεύονται, αφενός, από ανθρώπους φτωχούς, εργάτες και προσκολλημένους στις παραδόσεις και αφετέρου, από ένα είδος αριστοκρατίας από τραπεζίτες, μεγάλους επιχειρηματίες και σε αυτούς που εργάζονται σε αυτό-φιλελεύθερα επαγγέλματα, όπως στη πολιτική και στον τύπο. Η διάσημη τραγουδίστρια του Λιβάνου, η Φεΐρούζ όπως και η οικογένεια της, ανήκουν στην Ελληνο-Ορθόδοξη θρησκευτική μειονότητα .Πολλοί Ελληνο-Ορθόδοξοι βρίσκονται επίσης στο νοτιοανατολικό και βορειοανατολικό Λίβανο, κοντά στην Τρίπολη.Οί Ελληνο-Ορθόδοξοι του Λιβάνου θεωρούν ότι αντιπροσωπεύουν την Βυζαντινή Ανατολική αυτοκρατορία και την Εκκλησία και αισθάνονται ότι είναι πιο ανατολίτες και από τους Μουσουλμάνους τους ίδιους. Υιοθετούν πλήρως τη θεωρία του Παναραβισμού και του κοσμικού κράτους. Οι Λιβάνιοι Έλληνες Ορθόδοξοι είναι δεμένοι και αισθάνονται ένα μέρος της Μέσης Ανατολής, αντίθετα από τους Μαρωνίτες που κατά πλειοψηφία θεωρούν ότι οφείλουν την υποταγή τους στο Παρίσι και την Ρώμη. Επίσης, οι Λατίνοι σταυροφόροι κατέστησαν θύμα τους την Βυζαντινή Ορθόδοξη Εκκλησία όσο και τους Μουσουλμάνους και αυτό δημιούργησε ένα δεσμό και μια συγγένεια μεταξύ τους.

Η Ορθόδοξη μειονότητα στο Λίβανο τείνει να προσδιορίζεται με τους αδελφούς της στη Συρία. Δεν πρέπει να αναμένουνε να πάνε σε πόλεμο για ένα Χριστιανικό Λίβανο, ο οποίος θα είναι για ένα Λίβανο μικρότερο από αυτόν που είναι σήμερα, και αποσυνθεμένος από την Αραβική Ένωση. Αντίθετα, πιθανώς δεν θα αντιτάσσονταν σε ένα Λίβανο που θα ενώνεται με τη Συρία, δεδομένου ότι αυτό θα συνέβαλλε στην ενίσχυση της κοινότητάς τους και της Ορθόδοξης κοινότητας σε όλη την περιοχή. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πιο πολλοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί στη Συρία απ' ότι στο Λίβανο, και οι Ορθόδοξοι στη Συρία και το Λίβανο είναι μαζί πιο πολυάριθμοι από τους Μαρωνίτες.The Greek Orthodox Christians in Lebanon make up only 5% of the total population in the country. By stating Greek Orthodox it should be made clear that they are not Greek but Lebanese by nationality, and Arab by ethnicity, who belong to the Greek Orthodox Church headed by the Greek Orthodox Patriarchate of Antioch, now residing in Damascus. Yet for a tiny religious minority group, the Lebanese Greek Orthodox,boast the only Greek Orthodox University in the world, which even Greece with a 98% Orthodox population does not have.

At the same time,they run the Balamand Orthodox Theological Faculty, with students coming from Lebanon, Syria and other Arabic-speaking countries. The learning of the Ancient and Modern Greek language is obligatory and many professors are from Greece.In addition they have over 300 churches and monasteries,divided up in 6 Bishopric districts.They live mostly in the region of Koura in northern Lebanon where they form a relatively important community, we find the Greek-Orthodox in the cities and the urban centers. In Beirut, the capital, they occupy a very important position. They are represented, on the one hand, by the poor, industrious and traditionalist people, in general, and on the other hand, by a kind of money aristocracy made of bankers, big tradespeople and the self-liberal professions: politics, press.The famous Lebanese singer,Fairuz and her family,belong to the Greek Orthodox cummunity.Many Greek Orthodox are also found in the southeast and northeast of Lebanon,near Tripoli.The Greek-Orthodox believe that they represent the Byzantine Oriental Empire and Church and feel they are more oriental than the Muslims themselves. They fully adopt the thesis on Arabism and secularism.The Greek Orthodox are wedded and feel a part of the Middle East, unlike the Maronites who by and large feel that they owe their allegiance to Paris and Rome.Also, the Latin Crusades victimized the Byzantine Orthodox Church as well as the Muslims and this created a bond and an affinity between them.The Orthodox minority in Lebanon tends to identify with their brethren in Syria.

They will not be ready to go to war for a Christian Lebanon, which is for a Lebanon smaller than it is today, and detached from the Arab League. On the contrary, they would probably not be opposed to a Lebanon united to Syria, as this would contribute to strengthening their own community and the Orthodox community throughout the region... In fact, there are more Orthodox Christians in Syria than in Lebanon, and the Orthodox in Syria and Lebanon together are more numerous than the Maronites.http://noctoc-noctoc.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.