Σάββατο 8 Απριλίου 2017

ΜΗΤΡ. ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΠΑΥΛΟΣ: «ΧΑΨΑΜΕ ΤΑ ΔΟΛΩΜΑΤΑ ΟΣΩΝ ΜΑΣ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΑΝ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΡΤΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ»ΣΧΟΛΙΟΝ «ΧΡ. ΒΙΒΛ»: Μιὰ συνέντευξη “στὸ ψαχνὸ” ἔδωσε ὁ Σεβ. Σισανίου. Σοβαρὲς καὶ ἀληθινὲς τοποθετήσεις ἀγγίζουν μὲ διαύγεια τὰ τρέχοντα θέματα, τὰ ὁποῖα συνοψίζονται στὴν λέξη ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (αὐτοσυνειδησία). Στὴν ἐπίμαχη ἐρώτηση περὶ τῶν προθέσεων (τῆς ποιότητός τους δηλ.) τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ἀπάντησε δεόντως, ἀφοῦ τὶς προθέσεις, τὸν ἐσωτερικὸ κόσμο, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τὶς βαθμολογοῦμε ἀσφαλῶς. Ὅταν ὅμως τὰ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΙΣΜΑΤΙΚΑ ἔργα τὶς φανερώνουν, τὶς ἀποδεικνύουν καὶ τὶς πιστοποιοῦν, τότε ἴσως καὶ οἱ ἐρωτήσεις καὶ οἱ ἀπαντήσεις περιττεύουν! Μιλοῦν τὰ ἔργα ἀπὸ μόνα τους καὶ δὲν ὑπάρχει χρεία οὔτε μαρτυριῶν οὔτε ἐκτιμήσεων!

Σιατίστης Παῦλος: “ Πετάξαμε τὴν ψυχή μας στὰ σκουπίδια”

Ὁ Μητροπολίτης Σισανίου καὶ Σιατίστης Παῦλος, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Χαλκίδα τῆς Εὐβοίας καὶ τεράστιο κοινωνικὸ ἔργο μέχρι σήμερα, μιλᾶ γιὰ ἐπίμαχο κείμενο ποὺ μοιράστηκε τὸν περασμένο Νοέμβριο στὶς Ἐκκλησίες, γιὰ τὴν κρίση, τὴν πολιτική, τοὺς μετανάστες καὶ γιὰ αὐτοὺς ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ γίνουμε ἕνα κράτος χωρὶς ταυτότητα. (1/2/2011)

. Τελικὰ ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια; Εἶσθε ὁ συγγραφέας καὶ ἐμπνευστὴς τοῦ κειμένου ποὺ διενεμήθη στὶς ἐκκλησίες;

. Τὸ κείμενο συνεγράφη ἀπὸ ἐμένα μὲ βάση τὶς δύο εἰσηγήσεις πρὸς τὴν Ἱεραρχία, τοῦ Σεβ. Δημητριάδος καὶ τὴν ἰδική μου, ἀπεστάλη εἰς τὸν Σεβ. Δημητριάδος, ὁ ὁποῖος τὴν ἐνέκρινε ὡς εἶχε καὶ ἐν συνέχεια ἀπεστάλη πρὸ τὴν Ἀρχιγραμματεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ νὰ τεθεῖ ὑπ’ ὄψιν τοῦ Μακαριωτάτου. Προφανῶς ἐνεκρίθη καὶ ἐδόθη ἡ ἐντολὴ διὰ τὴν ἐκτύπωση ὡς κειμένου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας, ὅπερ καὶ ἐγένετο.

. Ὑπῆρξαν διαφωνίες στὴν Ἱεραρχία γιὰ τὸ ἐπίμαχο κείμενο; Διέρρευσε ὅτι ἦταν ἀρνητικὸς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἀληθεύει;

. Κατὰ τὸ διάστημα τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱεραρχίας καὶ οἱ δύο εἰσηγήσεις δέχθηκαν τὸν ἔπαινο τῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἐνεκρίθησαν ὑπὸ τῆς Ἱεραρχίας. Ἁρμόδιος διὰ τὴν ἐντολὴ τῆς ἐκτυπώσεως τοῦ κειμένου ἦτο ὁ Μακαριώτατος. Ἐὰν διαφωνοῦσε θὰ μποροῦσε νὰ τὴν διορθώσει ἢ νὰ ἐμποδίσει τὴν ἐκτύπωσή της.

. Ἡ κρίση ποῦ ἀντιμετωπίζουμε σήμερα, εἶναι θέμα τῆς σημερινῆς Κυβέρνησης, τῶν Κυβερνήσεων διαχρονικὰ ἢ συστημικὸ (καπιταλισμός, παγκοσμιοποίηση);

. Προφανῶς ἡ κρίση δὲν εἶναι θέμα καὶ εὐθύνη τῆς σημερινῆς Κυβέρνησης. Εἶναι εὐθύνη ὅμως ὅλων τῶν Κυβερνήσεων διαχρονικά, οἱ ὁποῖες ὑπελόγισαν τὸ πολιτικὸ κόστος περισσότερο ἀπὸ τὰ πραγματικὰ συμφέροντα τῆς χώρας. Ὁμολογοῦμε σήμερα ὅτι παίρνουμε μέτρα καὶ κάνουμε ἀλλαγὲς ποὺ ἔπρεπε νὰ ἔχουν γίνει πρὸ 20ετίας. Γιατί λοιπὸν δὲν λάβαμε τὰ μέτρα αὐτὰ στὴν ὥρα τους; Πολλὰ ἀπὸ τὰ στελέχη τοῦ πολιτικοῦ κόσμου συμμετεῖχαν διαχρονικὰ σὲ διάφορες Κυβερνήσεις. Ἤδη χθὲς (30.01.2011) ὑπουργὸς τῆς σημερινῆς Κυβερνήσεως (ἀναφορὰ στὴν συνέντευξη Λοβέρδου), σὲ συνέντευξή του, ὁμολογεῖ τὶς εὐθύνες τῆς παρατάξεώς του γιὰ τὸν τρόπο ἀσκήσεως τῆς πολιτικῆς. Ἀσφαλῶς καὶ τὸ ὅλο σύστημα ἔχει τὶς δικές του τεράστιες εὐθύνες. Τὸ καίριο ἐρώτημα εἶναι ἐὰν ἡ οἰκονομία ὑπάρχει, γιὰ νὰ ὑπηρετεῖ τὸν ἄνθρωπο ἢ ἐὰν ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ ὑπηρετεῖ τὴν οἰκονομία.

. Ὁ ἄνθρωπος ἔγινε ἀπρόσωπο γρανάζι τῆς οἰκονομίας. Σ’αὐτὸ ἡ εὐθύνη τοῦ συστήματος εἶναι τεράστια. Σήμερα δὲν μιλᾶμε πλέον γιὰ δικαιοσύνη, μιλᾶμε γιὰσυμφέροντα καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ ἀποτυχία καὶ τοῦ συστήματος καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας.


. Ποιοί οἱ κίνδυνοι ποὺ ἀντιμετωπίζουμε σήμερα; Ὑπάρχει σχέδιο ἀφελληνισμοῦ καὶ ἐὰν ναὶ ἀπὸ ποιοὺς πιστεύετε ὅτι ὑποκινεῖται;

. Βλέπετε τὴν τεράστια ἀπαξίωση τῆς χώρας μας; Βλέπετε τὸν διεθνῆ διασυρμό της; Ἀσφαλῶς ἔχουμε τὶς εὐθύνες μας πρῶτοι ἐμεῖς. Ἐμεῖς δώσαμε τὸ δικαίωμα. Ὄμως τὰ γεγονότα στάθηκαν ἀφορμὴ γιὰ νὰ ἀποκαλυφθοῦν πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί. Αὐτὸ ποὺ σήμερα ἐπιχειρεῖται εἶναι νὰ γίνουμε ἕνα κράτος μὲ ἄλλη ταυτότητα. Ἡπροσπάθεια ἀπαξίωσης καὶ διαστρέβλωσης τῆς ἱστορίας μας (παραδείγματα λίγα ἀπὸ τὰ πολλά, ἡ περιθωριοποίησή της στὸ σχολικὸ πρόγραμμα, ἡ νέα σειρὰ γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ 1821 κλπ.), ἡ προσπάθεια περιθωριοποίησης τῆς Ἐκκλησίας μέσα ἀπὸ τὸν συνεχῆ διασυρμό της, ἡ καταστροφὴ τῆς γλώσσας μας εἶναι ἐνδεικτικὰ σημεῖα τῆς ἐπιχειρούμενης προσπάθειας.

. Εἶναι ἀγαθὲς οἱ προθέσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ ἂν ναί, ὑπῆρχε ἄλλος δρόμος;

. Πιστεύω ὅτι οἱ προθέσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ εἶναι ἀγαθές. Ὁ Πρωθυπουργὸς δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἀποτύχει καὶ εἶναι τεράστια ἡ εὐθύνη του γιὰ νὰ μὴν ἀποτύχει. Δὲν εἶμαι σὲ θέση νὰ ἔχω σαφῆ γνώμη γιὰ τὸ ἂν ὑπῆρχε ἄλλος δρόμος. Μία αἴσθηση ὅμως ποὺ ὑπάρχει στὸ λαὸ μας εἶναι ὅτι οἱ κατέχοντες δὲν μοιράζονται ἀναλογικὰ τὰ βάρη τῆς παρούσης κρίσεως. Ἡ φοροδιαφυγὴ π.χ. εἶναι μία πράξη ποὺ κάποιοι κάνουν εἰς βάρος καὶ τῆς Πολιτείας καὶ τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.

. Τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη (Ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα), πρέπει νὰ τὴ φοβόμαστε καὶ γιατί; Ποιά ἡ θέση σας σὲ ὅσα κυκλοφοροῦν περὶ σφραγίσματος, 666 καὶ ὅλης τῆς φιλολογίας ποὺ ἔχει ἀναπτυχθεῖ γύρω ἀπὸ τὰ barcodes καὶ τὶς ἠλεκτρονικὲς κάρτες;

. Κάρτα τοῦ Πολίτη: ἐξαρτᾶται τί θὰ εἶναι αὐτὴ ἡ κάρτα, τί θὰ περιέχει. Μία ἀπὸ τὶς βασικότερες ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι πρόσωπο καὶ Θεὸς κεκελευσμένος. Καθετὶ ποὺ εὐτελίζει τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο καὶ τὴν θεόσδοτη ἐλευθερία του εἶναι ἀπαράδεκτο.

. Τί θὰ εἶναι λοιπὸν ἡ κάρτα; ἕνα ἁπλὸ χρηστικὸ ἀντικείμενο ἢ ἕνα μέσο ἐλέγχου τοῦ ἀνθρώπου;
. Ἐὰν ἡ κάρτα περιέχει στοιχεῖα γιὰ τὸν κάτοχο, τὰ ὁποῖα ἐκεῖνος δὲν θὰ τὰ γνωρίζει, αὐτὸ συνιστᾶ εὐτελισμὸ τοῦ προσώπου καὶ παραβίαση τῆς ἐλευθερίας του. Ἐὰν τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ περιέχει εἶναι προσβάσιμα στὸν κάτοχο τότε θὰ εἶναι μία ἄλλη ταυτότητα. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔχει ζητήσει πλήρη ἐνημέρωση ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση, ἔχει ζητήσει τὸ σχετικὸ νομοσχέδιο προκειμένου νὰ εἶναι σὲ θέση νὰ τὸ μελετήσει καὶ νὰ πάρει ὑπεύθυνη ἀπόφαση.

. Τὰ περὶ σφραγίσματος καὶ χαράγματος χρειάζονται πολλὴ μεγάλη προσοχὴ ἀπὸ ὅλους μας. Ποῦ ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια καὶ ποῦ ἡ ὑπερβολὴ ἢ τὸ λάθος. Ἁρμόδια πάντως νὰ μιλήσει γιὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ Ἐκκλησία διὰ τῆς Ἱεραρχίας Της. Ἡ βιασύνη καὶ ἡ προπέτεια εἶναι ἐπικίνδυνα πράγματα.

. Πρέπει ὅμως νὰ ἐπισημάνουμε ὅτι μία Πολιτεία ποὺ ἀντιμετωπίζει εὐνοϊκὰ καὶ μὲ ἐναλλακτικὲς λύσεις τοὺς διαφόρους ἀντιρρησίες συνείδησης δὲν φαίνεται νὰ δείχνει κατανόηση σὲ ὅσους ἐκ τῶν χριστιανῶν ἔστω καὶ ἀπὸ ὑπερβολὴ δυσκολεύονται μὲ τὴ δική τους συνείδηση.

. Πιστεύετε ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἔχει πολιτικὸ λόγο ἢ ἀνάμειξη στὰ πολιτικὰ δρώμενα;

. Κατ᾽ ἀρχὰς ἡ Ἐκκλησία ἔχει καὶ Λόγο (τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ), εἶναι Ἐκκλησία Θεοῦ ζῶντος καὶ λόγο μὲ τὸν ὁποῖο ἐκφράζει τὴν ἀλήθεια τοῦ Λόγου. Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας ἀφορᾶ καὶ στὸν ἄνθρωπο καὶ στὸν κόσμο. Πολιτικὴ εἶναι ἡ ζωὴ τῆς πόλης, ἡ ζωὴ τῶν πολιτῶν, δηλαδὴ ἡ ζωὴ τῆς κοινωνίας.

. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει καὶ δὲν πρέπει νὰ ἔχει κομματικὸ λόγο. Δὲν τὸν χρειάζεται. Τὸ κόμμα εἶναι κομμάτι, ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ ὅλον. Ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καθολικός. Ἡ Ἐκκλησία ἑρμηνεύει τὴ ζωή.


. Μιλήσατε γιὰ πολιτικὰ δρώμενα. Ἐὰν ἐννοεῖτε κομματικὲς ἀντιπαραθέσεις, δὲν ἔχει λόγο ἡ Ἐκκλησία. Ἐὰν ὅμως τὰ πολιτικὰ δρώμενα εἶναι κοινωνικὰ δρώμενα, ἀσφαλῶς καὶ ἔχει λόγο. Ἐὰν π.χ. ἡ Πολιτεία θεσπίζει νόμο ποὺ ἐπιτρέπει τὶς ἐκτρώσεις ἢ νόμο ποὺ ἐκθεμελιώνει τὴν οἰκογένεια, ἡ διαφωνία καὶ ὁ ἔλεγχος τῆς Ἐκκλησίας θὰ σημαίνει πολιτικὴ παρέμβαση; Ἂς γίνουμε σοβαροί.

. Ὁ λόγος περὶ πολιτικῶν παρεμβάσεων εἰς ἕνα καὶ μόνο ἀποβλέπει, εἰς τὴν φίμωση τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἀναφαίρετο δικαίωμα νὰ ἀπευθύνεται στὸ πλήρωμά της, στὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Κάθε ἄλλη ἀντίληψη ὄζει ὁλοκληρωτισμοῦ.

. Οἱ Ἱεράρχες εἶναι κομματικοποιημένοι; Καὶ ἐὰν ναί, εἶναι θεμιτό;

. Οἱ Ἱεράρχες δὲν ἔχουν κανένα λόγο νὰ εἶναι κομματικοποιημένοι. Ἡ κομματικοποίηση εἶναι πτώχευση ἀπὸ τὸ ὅλον στὸ μέρος, στὸ κομμάτι. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἡδιαφωνία τῆς Ἐκκλησίας σὲ κάποια θέματα δὲν σημαίνει ἀντιπολίτευση. Ἡ Ἐκκλησία οὔτε συμπολιτεύεται, οὔτε ἀντιπολιτεύεται. Σέβεται τοὺς ἄρχοντες τοὺς ὁποίους ὁ λαὸς ἐξέλεξε σὲ ὁποιαδήποτε θέση. Συνεργάζεται μαζί τους ἐφ᾽ ὅσον καὶ ἐκεῖνοι τὸ θέλουν καὶ μαρτυρεῖ τὴν ἀλήθεια Της χωρὶς νὰ ὑπολογίζει τὸ κόστος.

. Δίνει ὅση βοήθεια μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία ἢ μπορεῖ νὰ κάνει περισσότερα; Μήπως δὲν προβάλλεται ἀρκετὰ ἢ σωστὰ ἡ δράση τῆς Ἐκκλησίας;

. Ὅταν ὁ Αὐτοκράτορας ζήτησε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Ἐλεήμονα, Πατριάρχη τότε τῆς Ἀλεξάνδρειας, νὰ τοῦ φέρει ὅλο τὸν πλοῦτο τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος μάζεψε ὅλους τους φτωχοὺς τῆς Ἀλεξάνδρειας, τοὺς ὁποίους φρόντιζε μὲ περισσὴ ἀγάπη, ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα «ἐλεήμων», καὶ τοὺς ὁδήγησε στὸ παλάτι λέγοντας στὸν Αὐτοκράτορα: «αὐτοὶ εἶναι οἱ θησαυροὶ τῆς Ἐκκλησίας».

. Ἡ Ἐκκλησία βοηθᾶ ὅσο μπορεῖ καὶ μάλιστα σὲ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιρούς. Σὲ κάθε τοπικὴ Ἐκκλησία τὸ πλήρωμα γνωρίζει αὐτὸ τὸ ἔργο γιατί τὸ συνδράμει ποικιλοτρόπως καὶ μὲ ἐθελοντικὴ προσφορὰ καὶ μὲ οἰκονομικὴ στήριξη.

. Ἀκούσατε ὅτι ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν διπλασίασε τὶς 10.000 μερίδες καθημερινὸ φαγητὸ ποὺ ἑτοίμαζε μέχρι τότε καὶ τὶς ὁποῖες προσέφερε πρὸς πάντας. Χωρὶς τὴν καθημερινὴ μέριμνα τῆς Ἐκκλησίας σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἴσως εἴχαμε φθάσει σὲ κοινωνικὴ ἔκρηξη.

. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ προβάλλει τὸ ἔργο της. Τὸ ἔργο της τὸ γνωρίζει ὁ λαὸς ποὺ ὠφελεῖται ἀπὸ αὐτό. Ἀναγκάζεται κάποιες φορὲς νὰ τὸ παρουσιάζει, ὅταν ἀμφισβητεῖται κακόπιστα. Δὲν μπορεῖ ὅμως νὰ παρουσιαστεῖ σὲ ὅλη τὴν ἔκτασή του. Πῶς νὰ παρουσιάσεις πχ. τὸν παπὰ ποὺ φθάνει στὸ σημεῖο νὰ κάνει προσωπικὸ δάνειο γιὰ νὰ βοηθήσει ἕναν ἀσθενῆ, νὰ σώσει τὸ σπίτι ἑνὸς ἀνθρώπου, γιὰ νὰ μὴ μείνουν τὰ παιδιά του στὸ δρόμο, ἢ γιὰ νὰ μὴ σταματήσει ἔνα παιδὶ τὴν ξένη γλώσσα ποὺ κάνει; Προφανῶς δὲ τὸ δάνειο αὐτὸ τὸ πληρώνει ἀπὸ τὸν μισθό του. Αὐτὰ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ φανοῦν, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὰ πεῖς. Ὅταν ὁ παπὰς νοιώθει πατέρας, τότε κάνει τὰ πάντα μὲ ἀγάπη καὶ ἐφευρίσκει τρόπους. Οἱ εὔκολοι κριτὲς ἐμπορεύονται τὶς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ ποτὲ δὲν ἔβαλαν τὸ χέρι στὴ δική τους τσέπη.


. Ὁ Μακαριώτατος μὲ ἀπόλυτη σαφήνεια στὴν πρόσφατη συνέντευξή του εἶπε πολὺ καθαρά, ὄτι τὸ 96% τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας τὸ ἔχει πάρει τὸ Κράτος. Τὸ ὑπόλοιπο 4%, παρ᾽ ὅλο ποὺ μὲ ἀμετάκλητες δικαστικὲς ἀποφάσεις ἀνήκει στὴν Ἐκκλησία, ἡ Πολιτεία στὶς ποικίλες ἐκφάνσεις της τὴν ἐμποδίζει νὰ τὸ ἀξιοποιήσει. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε πολὺ καθαρὰ ἐπίσης πὼς θέλει νὰ τὸ ἀξιοποιήσει σὲ ἔργα κοινωνικῆς προσφορᾶς καὶ ἔθεσε καὶ τὸ ὅριο τῆς ὁλοκληρώσεως αὐτῶν τῶν κοινωνικῶν παρεμβάσεων. Ποιός λοιπὸν καὶ γιατί φοβᾶται μία Ἐκκλησία μὲ μία ἔντονη κοινωνικὴ παρουσία;

. Ὅσο γιὰ τὴν προβολὴ τοῦ ἔργου; Ὁ κάθε νοήμων ἄνθρωπος γνωρίζει ὅτι ὑπάρχει ὀργανωμένο κύκλωμα παραπληροφόρησης καὶ διαστρέβλωσης τοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας ἢ μεγέθυνσης τοῦ ὁποιουδήποτε ἀνθρώπινου λάθους .

. Ἔχει χρῶμα, ἐθνικότητα καὶ θρησκεία ὁ ἔχων ἀνάγκη;

. Ἀσφαλῶς ὄχι καὶ ἡ Ἐκκλησία αὐτὸ τὸ ἀποδεικνύει καθημερινὰ μὲ τὴν μέριμνά της γιὰ κάθε ἄνθρωπο.

. Ποιά εἶναι ἡ προσωπική σας θέση στὸ θέμα ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ μὲ τοὺς λαθρομετανάστες καὶ τὴν δημιουργία φράχτη;

. Εἶναι ἕνα πολὺ σοβαρὸ θέμα ἀπότοκο μίας κακῆς πολιτικῆς. Ὁ κάθε λαθρομετανάστης εἶναι καὶ αὐτὸς εἰκόνα Θεοῦ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ὁ τόπος μας ἔχει ὁρισμένες δυνατότητες. Δὲν φροντίσαμε τὴν ρίζα τοῦ προβλήματος ποὺ εἶναι ἡ ἀδικία ποὺ ἀναγκάζει τοὺς ἀνθρώπους σὲ τέτοιες διεξόδους.

. Ἕνα ἄλλο ἐρώτημα εἶναι ἐάν ὅλοι αὐτοὶ ἔρχονται μόνοι τους ἢ ἄλλοι τοὺς κατευθύνουν. Εἶναι πολλὰ ἀκόμη ἐρωτήματα γιὰ νὰ ἔχουμε σαφῆ εἰκόνα τοῦ ὅλου προβλήματος. Ὁ φράκτης δὲν πιστεύω ὅτι εἶναι λύση. Συμφωνῶ μὲ τοὺς προβληματισμοὺς τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου γιὰ τὸ θέμα.

. Πεῖτε μας μία διέξοδο ἀπὸ τὴν κρίση, ἀλλὰ καὶ γενικότερα.

. Κατ᾽ ἀρχὰς στὴν παροῦσα φάση καὶ στὸ σημεῖο ποὺ ἔχουμε φθάσει χρειαζόμαστε ὑπομονή, σύμπνοια, ἑνότητα, σοβαρότητα, προβληματισμὸ καὶ διάθεση θυσίας. Χρειαζόμαστε ἀκόμη ἀληθινὴ δικαιοσύνη στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ οἰκονομικοῦ βάρους καὶ βέβαια δὲν χρειαζόμαστε ἀλαζονεία ἀπὸ τοὺς κρατοῦντες, ἀλλὰ κατανόηση, εἰλικρίνεια καὶ διάλογο. Χρειαζόμαστε ἀκόμη ἐγρήγορση ἀπέναντι στὶς φωνὲς ὅσων μέσα ἀπὸ μία καταστροφὴ θέλουν νὰ δικαιώσουν τὶς θέσεις τους.

. Εἶναι σημαντικὸ νὰ καταλάβουμε ὅτι ἡ κρίση εἶναι πρωτίστως πνευματικὴ καὶ δευτερευόντως οἰκονομική. Ἂν αὐτὸ δὲν τὸ καταλάβουμε τότε ἔχουμε ὄντως πρόβλημα διεξόδου. Χάσαμε τὸ νόημα τῆς ζωῆς μας. Τὸ ἐγκλωβίσαμε στὸ παρόν, τὸ ἐντοπίσαμε στὴν καλοπέραση καὶ τὴν εὐδαιμονία. Ξεχάσαμε τὸν καθαρὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ: «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ρήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». Ἔτσι γίναμε εὔκολα θύματα καὶ χάψαμε τὰ δολώματα ὅσων μᾶς ὑποσχέθηκαν πιὸ πολὺ ἄρτο καὶ καλοπέραση. Βάλαμε τὸ Θεὸ καὶ τὴν ἀλήθειά του στὴν ἄκρη καὶ τὸ μόνο ποὺ πετύχαμε νὰ μετατρέψουμε «σὲ σκουπίδι» τὸν ἄνθρωπο. Μᾶς πονάει νὰ δοῦμε τὴν ἀλήθεια κατάματα, ἀλλὰ χωρὶς αὐτὴν δὲν σωζόμαστε.

. Ὁ τρόπος ποὺ ζοῦμε, ποιό νόημα ζωῆς ὑπηρετεῖ; Τὴν θέωση τοῦ ἀνθρώπου ἢ τὴν σκουπιδοποίησή του; Αὐτὸ τὸ ἐρώτημα εἶναι ἡ ἄκρη τοῦ ἀδιεξόδου. Βλέπουμε ὅτι ἡ λεγομένη παγκοσμιοποίηση ἔτσι ἀντιμετωπίζει τὸν ἄνθρωπο. Ὁ μεγάλος Ντοστογιέφσκι εἶχε θέσει τὸ δίλημμα: «ἐλευθερία ἢ εὐτυχία;» Ἐμεῖς κυνηγήσαμε τὴν ὑλικὴ εὐζωία καὶ χάσαμε τὸν ἑαυτό μας. Ἡ σάρκωση τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ μέτρο τῆς ἀνθρώπινης ἀξίας. Ἡ ἄσκηση εἶναι δρόμος ἐλευθερίας, ἡ ἐγκράτεια εἶναι ἡ ἀνακάλυψη τοῦ οὐσιώδους.


www.eviaportal.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εορτολόγιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Banner Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων
Ξεκινάμε μια προσπάθεια παρουσίασης Ορθόδοξων Ιστοχώρων και Ιστολογίων.
Αν δεν υπάρχει ο δικός σας, ζητάμε συγνώμη,
ενημερώστε μας και θα τον συμπεριλάβουμε.

Create your own banner at mybannermaker.com!
Πέρα από το άτομο
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

(υπό κατασκευή)


Τα banner μας
Αντιγράψτε τον κώδικα στη δική σας σελίδα
για να εμφανιστούν τα banner μας.
Ειδοποιήστε μας για να συμπεριλάβουμε και το δικό σας.